بازدید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت از سامانه های برداشت آب در...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت به همراه معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فیروزکوه، بخشدار مرکزی از سامانه های برداشت آب در حوضه آبریز حبله رود و به ویژه تاسیسات آبی شامل بندهای انحرافی روستاهای لزوز، شادمهن، سیمین دشت و حصاربن بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در این بازدید "احمد علی قربانیان" معاون حفاظت و بهره برداری شرکت ضمن تاکید بر بهبود بهره برداری از سامانه های سنتی، مدرن و مدیریت مصرف آب (افزایش راندمان، تشکل آب بران، الگوی کشت)، بررسی مباحث اجتماعی و حقوقی مصرف آب در جغرافیای استان تهران و اثر آن در منابع آب خروجی به سمت استان سمنان، تصریح کرد: اتخاذ تصمیم بر نحوه بهره برداری از سامانه ها و چگونگی رفع نواقص و موانع بهره برداری و بهبود شرایط موجود امری مهم و الزامی است.

مدیر امور منابع آب فیروزکوه همچنین در ادامه عنوان کرد: این بازدید در راستای پیشگیری از تنش های اجتماعی در مصرف آب و به منظور بررسی اثرات اجرای خط انتقال شرب و صنعت گرمسار و آرادان در جغرافیای استان تهران بر روی میزان آب توزیعی به کشاورزان و اطمینان از بهبود شرایط موجود صورت پذیرفته است.

مرادی نسب این بازدیدها را نشان از پیگیری مسوولان و کمک به حفظ منابع آب شهرستان دانست و گفت: این امور تمام توان خود را در راستای صیانت و حفاظت از منایع آب های سطحی و زیرزمینی به کار خواهد گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات