اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران - دفتر تدوین استانداردهای ملی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران - دفتر تدوین استانداردهای ملی


فایل پیوست جهت استحضار و اعلام نظر حضورتان تقدیم می گردد.خواهشمند است حداکثر تا روز شنبه مورخ 1398/07/20 نظرات خود را به دبیرخانه انجمن ارسال فرمائید.
لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات