تعمیرات مکانیک واحد شماره یک 250 مگاواتی در حال انجام است

تعمیرات مکانیک واحد شماره یک 250 مگاواتی در حال انجام است

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات