تعمیرات مکانیک واحد شماره یک 250 مگاواتی در حال انجام است

تعمیرات مکانیک واحد شماره یک 250 مگاواتی در حال انجام است

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات