3 هزارو 846 مگاوات واحد جدید نیروگاهی وارد مدار برق کشور می شود

3 هزارو 846 مگاوات واحد جدید نیروگاهی وارد مدار برق کشور می شود

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات