بازدید مدیرعامل شركت مهندسی آبفای كشور از تاسیسات آب و فاضلاب مسكن مهر تالش

بازدید مدیرعامل شركت مهندسی آبفای كشور از تاسیسات آب و فاضلاب مسكن مهر تالش

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات