ایجاد ۴۷۲ هزار فرصت شغلی با اجرای برنامه‌های توسعه کسب و کارهای شهری و روستایی

ایجاد ۴۷۲ هزار فرصت شغلی با اجرای برنامه‌های توسعه کسب و کارهای شهری و روستایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال ۹۸ برنامه‌های توسعه کسب و کارهای شهری و روستایی، برنامه بازار کار و اشتغال حمایتی خرد را در دستور کار داریم که حاصل آن ۴۷۲ هزار فرصت شغلی و ۱۸۵ هزار تثبیت اشتغال موجود در کشور است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات