تهران در جست‌وجوی برند

تهران به‌عنوان یک هویت تاریخی نیز در این میانه اسیر بورس‌بازی زمین، ‌ایجاد شهرک‌های اقماری و پروژه‌های اقتصادی شده که در آنها فقط انتفاع مالی مطرح بوده است. شهروندان نیز در این فرآیند معیوب به پاره‌های جدا از یکدیگر تبدیل شدند که زیست شهری امکان تعامل را برای آنها فراهم نمی‌‌کند. اما راه نجات از این وضعیت چیست؟ و چطور می‌توان در این میانه برند تهران را مشخص کرد؟ فقدان هویت و تلاش برای یافتن تصویر تهران در بستر شهر، اتفاقی است که نیاز امروز تهران است. عمده جامعه‌شناسان شهری، شهرسازان و متخصصان در این حوزه سال‌ها و ده‌هاست که در محیط‌های آکادمیک به این باور رسیده‌اند که شهر صرفا جایی نیست که افراد در آن با مدل‌های تحمیل شده زندگی کنند، رفت و آمد داشته باشند و نیازهای خود را در ساختار منفعت‌محور جست‌وجو کنند. در یک شهر زنده و پویا مکانیزم‌هایی باید وجود داشته باشد که شهروندان در ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات