سود عملیاتی هما از منفی ۲۲۶ میلیارد تومان به ۴۱ میلیارد تومان رسید

سود عملیاتی هما از منفی ۲۲۶ میلیارد تومان به ۴۱ میلیارد تومان رسید

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این شرکت به سود عملیاتی رسیده است و منظور از سود عملیاتی سود حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت است که فعالیت‌های اصلی شرکت را تشکیل می‌دهد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت شرکت هواپیمایی ایران ایر اظهار داشت: این شرکت به سود عملیاتی رسیده است که منظور از سود عملیاتی سود حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت است که فعالیت‌های اصلی شرکت را تشکیل می‌دهد. وی ادامه داد: فعالیت‌های عملیاتی، فعالیت‌های هسته‌ای و مکرر شرکت است که در اساسنامه هم به آن اشاره شده است از دیدگاه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی سود عملیاتی معنی‌دارترین عدد در صورت سود و زیان شرکت است و شاخص اصلی قضاوت در مورد عملکرد مالی کسب و کار محسوب می‌شود. آدم‌نژاد با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایران ایر برای اولین بار در سا‌ل‌های گذشته توانست نقطه ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات