جلسه روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در محل سالن جلسات شورای مرکزی- ۹۸/۰۷/۰۹

جلسه روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در محل سالن جلسات شورای مرکزی- ۹۸/۰۷/۰۹

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات