عزبز ساعدی با شهروندان محترم دیدار کرد

عزبز ساعدی با شهروندان محترم دیدار کرد

عزبز ساعدی با شهروندان محترم دیدار کرد

ملاقات عمومی

اولین دوشنبه / اولین ملاقات عمومی

دیدار چهره به چهره عزیزساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر باحضور آقای پورحمزاوی عضو محترم شورای اسلامی شهرخرمشهر باشهروندان عزیز و استماع و رفع مشکلات آنها

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری وشورای اسلامی شهرخرمشهر

دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٨

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات