گزارش تصویری دیدار صمیمی مهندس عمادیانفر سرپرست معاونت باز آفرینی شهری و مسکن با جانبازان دوشنبه 15 مهر ماه 98

گزارش تصویری دیدار صمیمی مهندس عمادیانفر سرپرست معاونت باز آفرینی شهری و مسکن با جانبازان دوشنبه 15 مهر ماه 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات