مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران خبر داد:

خانه مینایی با عنوان "موزه خیابان ولیعصر" افتتاح می شود

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات