لزوم احراز هویت کارگران،کارفرمایان و نمایندگان آنان در سامانه جامع روابط کار

لزوم احراز هویت کارگران،کارفرمایان و نمایندگان آنان در سامانه جامع روابط کار
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات