بازگشت 100 اتوبوس متوقف شده بخش خصوصی در پارکینگ، به ناوگان

بازگشت 100 اتوبوس متوقف شده بخش خصوصی در پارکینگ، به ناوگان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات