بازدید بیش از 600 نفر از مجتمع صنعتی شماره یک شهرداری مشهد

بازدید بیش از 600 نفر از مجتمع صنعتی شماره یک شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات