سه میلیارد ریال برای ساخت پیاده راه خیابان امام(ره) اختصاص یافت

سه میلیارد ریال برای ساخت پیاده راه خیابان امام(ره) اختصاص یافت

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سمنان

    منبع خبر

    شورای شهر سمنان

    شورای شهر سمنان یک شهرداری در شهر سمنان می باشد

      نظرات