بررسی پیشنهادات مربوط به ایجاد اصلاحیه در برخی از بندهای تشویقی ساخت و سازهای شهر رشت

بررسی پیشنهادات مربوط به ایجاد اصلاحیه در برخی از بندهای تشویقی ساخت و سازهای شهر رشت

در نود و نهمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت؛
بررسی پیشنهادات مربوط به ایجاد اصلاحیه در برخی از بندهای تشویقی ساخت و سازهای شهر رشت
بررسی پیشنهادات مربوط به ایجاد اصلاحیه در برخی از بندهای تشویقی ساخت و سازهای شهر رشت
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر رشت - نود و نهمین جلسه، کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت، با سه دستور جلسه کاری خود را آغاز کرد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سید الساجدین (ع) به تمامی شیعیان و حاضرین در کمیسیون، جلسه کاری را با قرائت دستور آغاز نمود.
در این جلسه بررسی نامه مربوط به اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری را بدلیل عدم هماهنگیهای لازم و نیز حضور مسئولین آب و فاضلاب حوزه ی شهری در کمیسیون به جلسه ای دیگر موکول شد.
در ادامه جلسه، لایحه اصلاحیه برخی مواد جایزه تشویقی سال 98 مورد نقد و بررسی کارشناسان حاضر در جلسه قرار گرفت.
بر این اساس، موارد اصلاحیه بر برخی بندها اعمال گردید، در خصوص اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 مقرر شد جمله، مودیانی که مشمول استفاده از هر یک از بندهای تشویقی بر اساس این مصوبه میباشند، می بایست به صورت کتبی در خواست خود را جهت بهره مندی از هر یک از مواد جایزه تشویقی به مدیریت منطقه مربوطه ارائه و ثبت در سیستم نمایند و در صورت اعتراض مودی به فیش صادره فیش مزبور بدون در نظر گرفتن مواد تشویقی جهت طرح در کمیسیون ماده 77 قابل طرح و پیگیری میباشد.
همچنین، ایجاد تغییراتی نیز در بخش پیش نویس ضوابط جوایز تشویقی پیشنهاد گردید که مودیانی که مبادرت به پرداخت عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی نمایند اما اصل جرایم ساختمانی را مطابق با بازه های زمانی جدول فوق تسویه حساب نموده باشند، مشمول تشویقی بند حاضر نخواهند بود.
در ادامه تغییرات پیشنهادی قرار شد، پرداخت عوارض مترتب بر تخلفات ساختمانی پس از قطعیت یافتن رای طبق جدول ذیل مشمول جایزه تشویقی گردد. بر این اساس میزان درصد تشویقی بر اساس بازه های زمانی تسویه حساب مبلغ جریمه پس از قطعیت یافتن رای در سه بازه ی زمانی، دو ماهه اول، دو ماهه دوم و ماه پنجم تا دوازدم تقسیم گردید.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات