جلسه شورای سیاستگذاری ،پشتیبانی و هماهنگی فعالیت های مذهبی استان مازندران با حضور علیجان  شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری

جلسه شورای سیاستگذاری ،پشتیبانی و هماهنگی فعالیت های مذهبی استان مازندران با حضور علیجان شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات