طراحی سازه پایاب سرریز سد بافت

طراحی سازه پایاب سرریز سد بافت در جلسه ای که در محل دفتر معاونت طرح و توسعه شرکت، برگزار شد توسط کارشناسان فنی آب منطقه ای مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 98/7/15 جلسه ای با موضوع طراحی سازه پایاب سرریز سد بافت با حضور معاون طرح و توسعه، نماینده مجری طرح، مدیر دفتر فنی،شرکت مهندسین مشاور آب نیرو و تعدادی از کارشناسان فنی شرکت در محل دفتر مهندس امیری برگزار شد و طراحی انجام شده فوق از سوی مشاور ارائه و توسط اعضاء جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات