برگزاری جلسه کمیسیون توسعه مدیریت درآب منطقه‌ای لرستان

جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای لرستان در دفتر مدیر عامل این شرکت بر گزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان ، این جلسه که با حضور مدیر عامل،معاونین ومدیران باهدف بررسی پیشنهادات،ساختار و تشکیلات سازمانی،مدیریت دانش و سیستم های مدیریت کیفیت شرکت برگزار شد ، همچنین ایجاد مرکز رصد و‌ پایش داده های آبی شرکت ، تعیین بازرس مواد ۹۱و۹۲ و مسئول پولشویی ، شناسایی و گزارش گلوگاههای فسادخیز ، تهیه زیر ساختهای فناوری اطلاعات ، بازنگری چارت سازمانی و ادغام پست های مدیریتی ماده ۲۸قانون برنامه ششم توسعه سال ۹۷ ، از مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای لرستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای لرستان

    شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات