عملکرد نیروگاه شهید کاوه قاین طبق گزارش سالانه پایش و تحلیل معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران

این نیروگاه درسال 1397 در رتبه‌بندی شاخص‌های فن ی بازار برق در بین کلیه نیروگاههای کشور با تکنولوژی گازی در مهمترین شاخص بازار (نرخ انرژی قابل تولید) رتبه سوم و در شاخص  ضریب اطمینان و ضریب بهره برداری به ترتیب رتبه  اول و سوم را کسب کرده است. همچنین در بین کل نیروگاه­های منطقه صرف نظر از نوع تکنولوژی در شاخص نرخ انرژی قابل تولید رتبه اول را کسب نموده است. لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق خراسان

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شرکت تولید نیروی برق خراسان یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات