با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نشست کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار شد

با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نشست کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار شد

با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

نشست کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار شد

با هدف ارائه گزارش عملکرد شرکت برق منطقه ای اصفهان در جشنواره شهید رجایی سال1398(ارزیابی عملکرد سال 1397) نشستی با حضور مهندس قدیری فراز نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان ، مدیر عامل و معاونین شرکت در سالن دکتر حسابی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان در این جلسه نخست فرآیند فروش انشعاب به مشترکین و متقاضیان انشعاب برق با ولتاز 63 کیلوولت و بالاتر جهت ارایه به معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان مورد بررسی و تائید قرار گرفت .

در ادامه گزارش مشروحی از عملکرد شرکت برق منطقه ای اصفهان در ارزیابی عملکرد سال 1397 و میزان تحقق اهداف مورد نظر در جشنواره شهید رجایی سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد رتبه شرکت برق منطقه ای اصفهان در سطح دستگاه های اجرایی استان در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی از رتبه هشتم در سال 1395 به رتبه چهارم در سال 1397 ارتقا یافته است.

این گزارش حاکیست: شرکت برق منطقه ای اصفهان بعد از شرکتهای توزیع برق استان و شهرستان اصفهان و شرکت آبفای استان با کسب مقام چهارم از لحاظ تحقق رشد درصد شاخص ها از 65 درصد در سال 1395 به 86 درصد در سال 1397 رسیده است.

در پایان این جلسه نیز محورهای عمومی و اختصاصی برق منطقه ای اصفهان در جشنواره شهید رجایی سال 1397 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات