كارگروه ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب كشور از تصفیه خانه های فاضلاب خلخال و گرمی بازدید كردند

كارگروه ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب كشور از تصفیه خانه های فاضلاب خلخال و گرمی بازدید كردند

html

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل، کارگروه ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب کشور از تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای خلخال و گرمی بازدید کردند. در این بازدید که مهندس وکیلی مدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز حضور داشت وی  با اشاره به سپری شدن بیش از 15 سال از بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای مذکور و مستهلک شدن سازه و تأسیسات این تصفیه خانه ها، ادامه فعالیت این تصفیه خانه ها را به اجرای فرایند ارتقاء منوط نموده و عنوان کرد.:با توجه به اینکه مطالعات ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب گرمی و خلخال در شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل انجام شده و این مطالعات بایستی توسط کارگروه ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب کشور تصویب شود. اعضای این کارگروه از این تصفیه خانه بازدید نموده ودر خصوص ارتقاء این تصفیه خانه ها  با حداقل خسارت و ضرر و همچنین اثرات منفی، تصمیم گیری خواهند نمود. البته در خصوص منابع مالی مورد نیاز این طرحها بایستی مسئولین استانی کمک نمایند. مهندس وکیلی در ادامه با توجه با بازدید اعضای کارگروه از شبکه فاضلاب شهرک ولیعصر گرمی نیز افزود: با توجه به اینکه از لحاظ جغرافیایی شهرک ولیعصر نسبت به تصفیه خانه فاضلاب و شبکه فعلی گرمی در موقعیت پایین تری قرار گرفته، براساس مطالعات مشاور بایستی بعد از اجرای شبکه، که حدود 13.5 کیلومتر است و 3.5 کیلومتر آن اجرا شده نسبت به  ایجاد پکیج تصفیه در این شهرک  اقدام گردد. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با مساعدت مسئولین استانی و نمایندگان مجلس در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز برای ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای گرمی و خلخال مساعدت لازم معمول گردد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

   نظرات