اطلاعیه بانک تجارت در مورد کارتهای بانکی منقضی در سالجاری

قابل توجه اعضای محترم که تاریخ اعتبار کارت الکترونیکی عضویت سازمان ایشان در سال جاری منقضی می گردد:
به اطلاع می رساند پیرو مکاتبات و اقدامات بعمل آمده توسط بانک تجارت، جهت رفاه حال اعضای محترم سازمان، کارت های بانکی آن دسته از اعضای محترم سازمان که در سال جاری منقضی می شوند، بمدت یکسال تمدید می گردد و قابل استفاده می باشد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات