بیست و دومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI) و کنفرانس ملی بتن و زلزله

بیست و دومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI) و کنفرانس ملی بتن و زلزله

www.aciiranchapter.org

www.conrec.ac.ir

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات