زير بار ترافيك قرار گرفتن تونل قلاجه در استان ايلام با نصب تأسيسات كامل روشنايي و تهويه براي تردد زا...

زير بار ترافيك قرار گرفتن تونل قلاجه در استان ايلام با نصب تأسيسات كامل روشنايي و تهويه براي تردد زا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات