فراخوان ثبت‌نام از مهندسان پروانه دار پایه‌یک و دو رشته عمران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لرستان جهت کمیسیون تخصصی عمران

فراخوان ثبت‌نام از مهندسان پروانه دار پایه‌یک و دو رشته عمران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لرستان جهت کمیسیون تخصصی عمران

فراخوان ثبت‌نام از مهندسان پروانه دار پایه‌یک و دو رشته عمران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان لرستان جهت کمیسیون تخصصی عمران


به اطلاع مهندسان سازمان استان دارای پروانه اشتغال به کار پایه‌یک و دو رشته عمران جهت ثبت‌نام در کمیسیون‌ تخصصی عمران می‌رساند، رزومه خود را که شامل سوابق حرفه‌ای مرتبط با کمیته موردنظر در حوزه ساختمان می‌باشد، به همراه تصویر پروانه اشتغال به کار دارای اعتبار را حداکثر تا روز پنج شنبه ‌مورخ 1398/07/18 به دبیرخانه سازمان استان تحویل نمایند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات