تشکر وقدر دانی جمعی از شهروندان از شهرداری

تشکر وقدر دانی جمعی از شهروندان از شهرداری

احتراما ما جمعی از اهالی محله های پلیس راه و محله های خیابان شهید ملک محمد دستور تشکر وقدر دانی خود رااز شهردار زحمتکش و دلسوز و واقعا به معنای علمی کاری و فنی و زیربنایی اقداماتی را در حد توان مالی شهرداری انجام داده اند و به عنوان مثال که تابلوهای راهنمایی برای نشان دادن تمامی مسیرها و مکان هایی که مسافران یا گردشگران برای رسیدن به مقصدشان را نصب نموده اند اعلام میداریم .ازآنجایی که ورودی هر شهر به عنوان ویترین یا به عبارتی پیشانی هر شهری می باشد متاسفانه از زمان شهردارهای ماضی تاکنون قول های مساعدی برای آسفالت نمودن کوچه های محله پلیس راه و خیابان شهید دستور داده اند ولی فقط در حد حرف بوده است و هیچ وقت عملی نشده اما از شما شهردار محترم تقاضای آسفالت نمودن تمامی کوچه های محله پلیس راه و خیابان شهید دستور و کوچه های منشعب از آن و خیابان جدیدی که از میدان شورا شروع وبه مرکز جماعت تبلیغ ختم می شود را از طریق بودجه های عمرانی شهرداری یا ستاد بازآفرینی را داریم

از همکاری حضرت عالی کمال تشکرراداریم

عبدالملک چاریزهی امام جمعه منطقه پلیس راه

به نمایندگی مردم محله پلیس راه

14/07/98

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات