موضوعات خدمات شهری در شهرک سروش جنگل گرگان بررسی شد

موضوعات خدمات شهری در شهرک سروش جنگل گرگان بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات