ثبت 120.9 میلی متر بارندگی در استان یزد

سرپرست گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: با وجود بارندگی مناسب در سال آبی 98-97، مقدار بارندگی استان در این سال تنها 35 درصد متوسط بارندگی کشور است، بنابراین یزد کم بهره ترین استان کشور به لحاظ منابع آب سطحی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، «مهدی سلیمانی میمندی» در خصوص وضعیت بارش ها اظهار کرد: در سال آبی 98-97، استان یزد با رکورد 120.9 میلی متر بارندگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 72 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 31 درصد، افزایش داشته است.

وی با بیان این که میزان بارندگی در سال آبی گذشته 70.3 و در متوسط دوره آماری 92.6 میلی متر بوده است، افزود: علی رغم این که بارندگی ها در دو فصل پاییز و زمستان نسبت به دوره دراز مدت کاهش داشته است، اما در فروردین ماه 98 با بارندگی 49.7 میلی متر شاهد افزایش 149 درصدی بارش ها نسبت به دوره دراز مدت هستیم.

سرپرست گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به افزایش 159 درصدی بارش های بهاره نسبت به دوره دراز مدت، گفت: بیشترین بارندگی در بین ایستگاه های آب و هواشناسی وزارت نیرو در استان، مربوط به ایستگاه منشاد به میزان 484 میلی متر و کمترین بارندگی مربوط به ایستگاه میبد با 39.6 میلی متر می باشد.

وی با بیان این که تداوم بارش های فروردین ماه سال جاری باعث افزایش بارندگی موثر در استان گردیده است، تصریح کرد: این افزایش به گونه ای است که بخش عمده ای از بارندگی در ارتفاعات تبدیل به رواناب شده و آورده رودخانه ها در اغلب ایستگاه های هیدرومتری نسبت به متوسط دراز مدت افزایش یافته که بیشترین میزان آورد در محل ایستگاه های هیدرومتری استان مربوط به ایستگاه گاشار به میزان 8.4 میلیون مترمکعب است.

سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود بارندگی مناسب در سال آبی 98-97، مقدار بارندگی استان در این سال تنها 35 درصد متوسط بارندگی کشور است و استان یزد کم بهره ترین استان کشور به لحاظ منابع آب سطحی می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات