سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران


ضمن تقدیم دعوت نامه شماره 162344 مورخ 1398/07/02  سازمان ملی استاندارد ایران خواهشمند است چنانچه تمایل به حضور در کمیته ملی استاندارد آب و آبفا را دارید. لطفاً کارشناس مطلع خود را حداکثر تا روز یکشنبه 1398/07/28 به دبیرخانه انجمن معرفی فرمایید تا ترتیب حضور در جلسه مذکور داده شود. لازم به یادآوری است که نام  نماینده و شرکت شما در کلیه نسخ استاندارد مربوطه درج خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات