انتصاب معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی بعنوان عضو شورای پایایی شبکه برق کشور

انتصاب معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی بعنوان عضو شورای پایایی شبکه برق کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات