انتصاب معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی بعنوان عضو شورای پایایی شبکه برق کشور

انتصاب معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی بعنوان عضو شورای پایایی شبکه برق کشور

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات