بازدید دانشجویان دانشکده علوم پزشکی از تاسیسات امور آبفار نیشابور

بازدید دانشجویان دانشکده علوم پزشکی از تاسیسات امور آبفار نیشابور

دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی نیشابور از تاسیسات امور آبفار این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، مدیر امور آبفار نیشابور گفت:  در این بازدید دانشجویان رشته بهداشت محیط از نزدیک با روش های گندزدایی دستگاه های کلرزن از جمله هیدروکلیریناتور، الکترولیز نمک طعام و گاز کلر و چگونگی استفاده از آنها با رعایت نکات ایمنی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است آشنا شدند.

فرهاد ذوالجناحی تصریح کرد: اردو های علمی، بازدید از تاسیسات و آشنایی با محیط کار عملی برای دانشجویان باعث می گردد تا در آینده که وارد عرصه کار می شوند از نزدیک با محیط کار آشنا بوده و در رشته خود پیشرفت بیشتری داشته باشند.

گفتنی است دانشجویان رشته بهداشت محیط از سه مجتمع دهنو هاشم آباد، اردوغش و محسن آباد که با سه روش مختلف گندزدایی می شود بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات