ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولان جسمی و حرکتی در دست تهیه است/ تدوین راهنمای کاربردی ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولان جسمی و حرکتی

ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولان جسمی و حرکتی در دست تهیه است/ تدوین راهنمای کاربردی ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولان جسمی و حرکتی

غزال راهب رییس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بخشی از فعالیت‌های آن پژوهشکده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را در همکاری با مجموعه وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد. راهب مناسب‌سازی محیط برای افراد دارای معلولیت را از طرح‌های مشترکی عنوان کرد که با معاونت شهرسازی و معماری در دستور کار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار دارد و گفت: انجام پژوهش‌های کاربردی و تدوین ضوابط به منظور طراحی همه شمول فضاهای شهری برای بهره مندی تمامی اقشار جامعه از فضاهای شهری از جمله معلولان، سالمندان و کودکان از جمله پژوهش‌ها و ضوابطی است که در دستور تدوین قرار دارد. رییس پژوهشکده معماری و شهرسازی ادامه داد: ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی و حرکتی در حال حاضر در دستور کار مرکز است و در حال ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات