واحد مسکونی چه تعداد کمبود داریم؟/ نقش سیاستهای دولت درکاهش عرضه

واحد مسکونی چه تعداد کمبود داریم؟/ نقش سیاستهای دولت درکاهش عرضه

در حالی که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۷۵، فاصله تعداد خانوار با واحد مسکونی، منفی ۱.۷ میلیون مسکن بود، این روند در سرشماری سال ۹۵، همچنان در رقم منفی ۱.۴ میلیون واحد مسکونی حفظ شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات