تبریک به آقای دکترحمزه لو مدیر کل جدید اداره کل راه و شهرسازی استان

تبریک به آقای دکترحمزه لو مدیر کل جدید اداره کل راه و شهرسازی استان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات