نشست مهرماه انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز به مناسبت روز جهانی معماری

نشست مهرماه انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز به مناسبت روز جهانی معماری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات