نامه رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در خصوص پیشگیری از تخلف عدم تبعیت از تعرفه وزارت راه و شهرسازی

نامه رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در خصوص پیشگیری از تخلف عدم تبعیت از تعرفه وزارت راه و شهرسازی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات