شورای فنی هر استان، متولی رسیدگی به تخلفات حرفه ای شرکت های خدمات آزمایشگاهی

شورای فنی هر استان، متولی رسیدگی به تخلفات حرفه ای شرکت های خدمات آزمایشگاهیشورای فنی هر استان، متولی رسیدگی به تخلفات حرفه ای شرکت های خدمات آزمایشگاهی

کمیسیون نظام فنی، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی در محل این شورا تشکیل جلسه داد و موارد دستور کار خود را بررسی کرد .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در جلسه اخیر این کمیسیون پیشنهاد شد که نظام نامه تنظیمی در زمینه فعالیت مجریان ذیصلاح،  خدمات آزمایشگاهی در زمینه ژئوتکنیک و گودبرداری ها و آزمایشات جوش و بتن، در صحن شورای مرکزی مطرح و پس از ویرایش و تایید در وزارت راه و شهرسازی، به عنوان نظام‌نامه هماهنگ کشوری ابلاغ گردد.
کمیسیون نظام فنی، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی همچنین پیشنهاد کرد: دستورالعمل تخلفات حرفه ای شرکت های خدمات آزمایشگاهی از طریق دبیرخانه شورای فنی هر استان مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به تخلفات انجام گرفته بر اساس دستورالعمل های پیشنهادی اقدام شود.
بخشی از این دستورالعمل اخیراً در کمیسیون مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته است. بر اساس این دستورالعمل کمیته های کارشناسی و بازرسی و نظارت بر خدمات آزمایشگاهی در هر استان تشکیل و این مهم را عهده دار خواهد بود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات