تدابیر گروه تخصصی شورای مرکزی برای جلوگیری از دو نقشه ای شدن ساختمان ها

تدابیر گروه تخصصی شورای مرکزی برای جلوگیری از دو نقشه ای شدن ساختمان ها


تدابیر گروه تخصصی شورای مرکزی برای جلوگیری از دو نقشه ای شدن ساختمان ها

گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی اخیرا جلساتی را با حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده است.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسات که با حضور مدیر کل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران برگزار شد، در گام نخست روند صدور دستور نقشه در شهرداری ها در دستور کار قرار گرفت.
این گروه تخصصی هم اکنون در حال تدوین نقشه راه یکسان و جامع است که با لحاظ قرار دادن ضوابط و مقررات شهرسازی توسط مهندسین شهرسازی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعمال آن در پروانه های ساختمانی، از بروز تخلفات شهرسازی در ساختمان سازی و دو نقشه ای بودن جلوگیری شود
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات