حضور مدیرعامل شرکت آبفار سمنان در امور آبفار شهرستان شاهرود

حضور مدیرعامل شرکت آبفار سمنان در امور آبفار شهرستان شاهرود

مدیرعامل شرکت آبفار سمنان به همراه معاون بهره برداری در امور آبفار شهرستان شاهرود حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان، ضمن بازدید از بخشهای مختلف امور آبفار شهرستان شاهرود با حضور مدیرعامل شرکت آبفار سمنان و هیئت همراه، جلسه ای درخصوص بررسی مشکلات آب شرب روستای میقان و مخازن هوایی پشت بسطام(قهیج- میان آباد) تشکیل شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات