ديدار مديركل و معاونين راه و شهرسازي خراسان شمالي با مديركل دفتر استاندار چهارشنبه ١٧ مهر ٩٨

ديدار مديركل و معاونين راه و شهرسازي خراسان شمالي با مديركل دفتر استاندار چهارشنبه ١٧ مهر ٩٨

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات