برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور هزار و ۳۳۲ نفر در خراسان جنوبی

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور هزار و ۳۳۲ نفر در خراسان جنوبی

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی خبر داد
برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور هزار و ۳۳۲ نفر
در خراسان جنوبی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور هزار و ۳۳۲ نفر در بیرجند در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ مهرماه خبر داد

مهندس عباسی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، آزمون ورود به حرفه مهندسان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران ، معماری ، مکانیک ، برق ، نقشه‌برداری ، شهرسازی و ترافیک همزمان با سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ مهرماه در دانشگاه پیام نور برگزار می شود

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون اظهار داشت: در مجموع هزار و ۳۳۲ نفر در بیرجند در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۹۹زن و ۱۱۳۳ نفر مرد هستند.
آمار به تفکیک رشته داوطلبین:
رشته عمران تعداد ۸۰۳ نفر
رشته معماری تعداد ۳۰۸
رشته برق تعداد ۱۲۵نفر
رشته مکانیک ۵۹ نفر
رشته نقشه برداری ۱۹ نفر
رشته شهرسازی ۱۴ نفر
می باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز ، پروانه اشتغال به کار صادر می شود و این افراد می توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند

عباسی گفت: در رشته عمران ، معماری ، مکانیک و برق دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار می شود و نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری نیز به صورت تستی و تشریحی است و علاوه بر آن در رشته های عمران و معماری آزمون اجرا نیز برگزار می شود

وی ادامه داد: آزمون اجرا و نظارت در رشته های عمران و معماری و آزمون رشته های برق ، مکانیک ، نقشه برداری ، شهرسازی و ترافیک در دو نوبت صبح و عصر در روز پنج شنبه ۱۸ مهرماه هفته جاری برگزار می شود

عباسی افزود: آزمون طراحی معماری ، مکانیک و برق و آزمون محاسبات عمران نیز در روز جمعه ۱۹ مهر ماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه پیام نور برگزار می شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی گفت: داوطلبان شركت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می توانند كارت ورود به جلسه را با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشاني اينترنتي www.inbr.ir دریافت کنند

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

  نظرات