برگزاري دومين نشست فصلي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان اصفهان در سال جاري

برگزاري دومين نشست فصلي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان اصفهان در سال جاري

برگزاري دومين نشست فصلي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان اصفهان در سال جاري
دومين نشست فصلي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان اصفهان در سال جاري در سالن جلسات اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش«پارما» دومين نشست فصلي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان در سال جاري با حضور مديران عامل سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي؛ مديركل حفاظت محيط زيست استان ؛ معاونين و مديران ستادي مرتبط در سالن جلسات اداره كل حفاظت محيط زيست استان تشكيل شد. اين نشست با گزارش دبير شوراي هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد استان  از نشست شبكه ملي سمن ها آغار شد ، و در ادامه نمايندگان هر سمن به بيان مشكلات و ارائه راهكارهاي رفع آنها در حوزه هاي تخصصي زيست محيطي (آب ،خاك،هوا و تنوع زيستي) پرداختند و خواستار بررسي راهكارها توسط مديركل و معاونت هاي تخصصي اداره كل شدند.
دبير شوراي هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي استان در اين نشست از مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان به دليل راه اندازي ميز خدمت در اين اداره كل قدرداني كرد  و شرحي از اقدامات و همكاري هاي صورت گرفته با تشكل هاي استان را در دوماه گذشته ارائه نمود.
حشمت الله انتخابي با بيان ارائه گزارش فعاليت ها و اقدام هاي انجام شده توسط سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي ، ديداربا نمايندگان تشكل هاي زيست محيطي خوزستان با حضور نمايندگان شوراي شهر، شركت در برگزاري جلسه كميته تخصصي آب وشورا، شركت در دهمين نشست سراسري محيط زيست و منابع طبيعي كشو و بررسي موضوعات مختلف زيست محيطي در اردبيل،  برنامه ريزي براي گراميداشت روز زاينده رود در مدارس، ديدار با برخي از تشكل هاي زيست محيطي استان براي اخذ مجوز را از مهمترين اقدام هاي فعاليت هاي انجام شده عنوان كرد.
در اين نشست ايرج حشمتي مديركل حفاظت محيط زيست  استان اصفهان نيز با اشاره به اقدام ها و فعاليت هاي مختلف انجام شده توسط اين اداره كل گفت: عدم آگاهي رساني و ايجاد حس مسئوليت اجتماعي زير بناي تمام مشكلاتي است كه توسط سمن هاي زيست محيطي مطرح شده است.
وي با تاكيد بر اطلاع رساني دقيق از فعاليت ها و اقدام هاي زيست محيطي استان گفت:  با همين بضاعت اندك هدف ما خدمت رساني به مردم است و در اين راه از هيچ تلاش و كوششي دريغ نخواهيم كرد.
در اين نشست  بيش از 18 نماينده سمن زيست محيطي  سراسر استان اصفهان و معاونت ها و روساي ادارت تخصصي اداره كل نيز جهت پاسخگويي به اعضاي سمن‌ها حضور داشتند .
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات