سالمندان انديشمندان يك شهر فرهنگي هستند

سالمندان انديشمندان يك شهر فرهنگي هستند

شهردار اصفهان گفت: سالمندان در يك شهر فرهنگي به عنوان انديشمندان جامعه مشاركت مي‌كنند و در برنامه ريزي براي دستيابي به توسعه پايدار اثرگذار هستند.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، قدرت الله نوروزي صبح امروز _سه شنبه 16 مهرماه_ در آيين رونمايي از تفاهمنامه مشترك سه جانبه شهر دوستدار سالمند، با بيان اينكه سالمندان سرمايه‌هاي اجتماعي يك جامعه توسعه يافته هستند، اظهار كرد: بايد براي حمايت از اين سرمايه هاي اجتماعي راهكارهايي مناسب پيش‌بيني كرد.

وي ادامه داد: تمام دستگاه‌ها در اين زمينه بايد حضور جدي داشته باشند تا بتوان به شكلي صحيح از اين سرمايه هاي اجتماعي حمايت كرد، حال اگر در اين زمينه متحد باشيم و به موقع وظيفه خود را انجام دهيم با مشكلي روبه‌رو نمي‌شويم.

شهردار اصفهان با تاكيد بر اينكه به دنبال تحقق يك شهر فرهنگي هستيم، تصريح كرد: اين شهر مولفه‌هاي مختلفي دارد كه از جمله مي توان به زيست‌پذيري و بهزيستي فرهنگي اشاره كرد.

وي ادامه داد: براي دستيابي به يك شهر فرهنگي زيست‌پذير ناگزير هستيم تا جمعيت، گروه‌هاي سني و اقشار مختلف جامعه را در نظر بگيريم و وظيفه خود را در برابر آنها به درستي انجام دهيم.

نوروزي با بيان اينكه شهر اصفهان در يكسال گذشته پايلوت شهر دوستدار كودك شده است، اظهار كرد: شهر دوستدار كودك بايد همه ظرفيت‌هاي رشد و تربيت فرزندانمان را داشته باشد كه اصفهان دارد.

وي با تاكيد بر اينكه سالمندان در جامعه سرمايه‌هاي اجتماعي هستند، گفت: اين افراد جامعه نياز به توجه دارند و بايد براي ارتقابخشي آنها بيشتر تلاش كنيم، چرا كه نوع خدمات، برنامه ها و ساختارهاي جامعه بايد حاكي از دفاع از حقوق سالمندان باشد.

شهردار اصفهان ادامه داد: در چنين جامعه‌اي گروه‌هاي سني و اقشار مختلف تقسيم نمي‌شوند بلكه براي هر گروه متناسب با ويژگي‌هاي خود برنامه ريزي مناسب مي‌شود.

وي افزود: توجه ما به انسان و هويت انسان است از اين رو در چنين جامعه‌اي بدون در نظر گرفتن ويژگي‌هاي شخصيتي، سن، مذهب خدمات رساني مي‌كنيم و اين مهم به معناي شهر زيست پذير است.

نوروزي با بيان اينكه سالمندان در يك شهر فرهنگي به عنوان انديشمندان جامعه مشاركت مي‌كنند، گفت: در جامعه‌اي كه به دنبال تحقق توسعه پايدار هستيم، گروه‌هاي مختلف سني موضوع توسعه پايدار نيست، اما مي‌خواهيم همه اقشار در برنامه توسعه پايدار باشند و بر اساس يك شناخت دقيق برنامه ريزي كنيم.

وي با اشاره به اعلام آمادگي اصفهان به عنوان شهر پايلوت دوستدار سالمند، تصريح كرد: هرم جمعيتي جهان با پديده سالمندي رو به رو است؛ اما همه جوانان امروز بايد بدانند شهر دوستدار سالمند، شهري امن براي آينده آنها است‌.

شهردار اصفهان اظهار اميدواري كرد: نگاه فرهنگي مديران شهري به همه شهروندان تعميم يابد و اگر در كنار يكديگر و در راستاي يك هدف گام برداريم همه اقشار جامعه آرامش و آسايش خواهند داشت.

به گزارش ايمنا ، در آيين رونمايي و امضاي تفاهمنامه مشترك سه جانبه شهر دوستدار سالمند نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، شهردار اصفهان و مديركل بهزيستي استان اصفهان و مديران شهري حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات