تدوین و ترسیم فرآیند ارتباط مناطق با حوزه های ستادی

تدوین و ترسیم فرآیند ارتباط مناطق با حوزه های ستادی

تدوین و ترسیم فرآیند ارتباط مناطق با حوزه های ستادی

جلسه شورای شهرداران مناطق با حضور سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و مدیر بهبود روش ها، آموزش و تشکیلات شهرداری مشهد برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جلسه مذکور در خصوص تعیین ساختار مناطق و تدوین و ترسیم فرآیند ارتباطات مناطق با حوزه های ستادی، مطالبی بیان و مقرر شد؛ شهرداران مناطق در خصوص فرآیند این ارتباط و مشخص شدن اختیارات و شرح وظایف زیر مجموعه های خود جلساتی را برگزار کرده و در شورای بعدی، گزارش پیشرفت تدوین این طرح ارائه شود.
همچنین محمد محسن مصحفی، سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در این جلسه، گزارشی درباره طرح محله ما و نحوه جذب اعتبارات این طرح ارائه و شهرداران مناطق نیز نظرات خود را درجهت توسعه کمی و کیفی این طرح بیان کردند.
در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه طرح "محله ما" با محوریت حوزه فرهنگی مناطق اجرایی می شود؛ جلسات منظمی به تفکیک مناطق در جهت جذب اعتبارات و اصلاح موارد مورد نظر شهرداران مناطق برگزار شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات