برگزاری پنجمین کمیته حفاظت از منابع آب در فرمانداری ریگان

در پنجمین جلسه کمیته حفاظت از منابع آب شهرستان ریگان به وضعیت آبی در مناطق عشایری و ضخامت کم آبرفت و پتانسیل پایین ذخیره آب زیرزمینی اشاره شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در پنجمین جلسه کمیته حفاظت از منابع آب که با حضور فرماندار ریگان در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد به وضعیت آبی در مناطق عشایری و ضخامت کم آبرفت و پتانسیل پایین ذخیره آب زیرزمینی در این مناطق اشاره شد.

در ادامه جلسه مهندس باشتمن مدیر امور منابع آب شهرستان ریگان از پرومسلوب المنفعه نمودن چند حلقه چاه غیرمجاز در مسیر جاده تک فرهاد با اخذ دستور از مقام قضایی توسط گروه گشت و بازرسی شهرستان خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات