بازآفرینی اشتراکات زیادی بافرهنگ وقف دارد /بازآفرینی فرصت جدید برای احقاق حق شهروندان

معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران در سلسله نشست‌های واقفین و خیرین بر اهداف مشترک فرهنگ وقف و بازآفرینی تاکید کرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات